logo logo
 
 
 
Hay Day

Zdraví vás Pavol.
Hay Day je hra, ktorú hrajú stovky miliónov ľudí rôzneho veku. Najstarší člen v mojej skupine má 85 rokov.
Hra podporuje logické a koncepčné myslenie. Je to jedna z hier, v ktorej sa nezabíja. Dokonca ja ryby, raky alebo prasiatka, keď nám dajú mäsko, sa vracajú do hry bez zranenia.
V čase písania článku som na 121. pozícii na farme a na 36. pozícii v mestečku.
Môžete si kliknúť na pár obrázkov z hry:
- Pozícia na farme
- Pozícia v mestečku
- Výkony
- Derby

- Akcia - návštevníci
- Sklad výrobkov
- Silo na plodiny
- Výroba cukru
- Výroba kovov
- Výroba olejov
- Kone
- Ďalšie zvieratká
- Safari
- Úroveň ubytovania
- Modernizácia ubyt.
- Výroba sietí
- Ulovené ryby
- Iné ryby

 
Prihlásenie
Meno:
Heslo:
  
 
Vyhľadávanie
Zadajte hľadaný výraz:
 

 
 
Heslo
Zabudli ste heslo?
 
E-mail
Miesto pre Váš odkaz
 
Online
Hostia: 1
Prihlásení: 0
 
Seo servis
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
logo logo logo logo logo logo logo logo
 

Výťahy


   Od chvíle spustenia výťahu do prevádzky je za jeho bezpečnosť zodpovedný prevádzkovateľ (majiteľ, užívateľ alebo spoluvlastníci) ... a zabezpečiť:
- týždenné kontroly poučeným a zaškoleným pracovníkom ...
- kontroly medzi  jednotlivými odbornými prehliadkami ...
- odbornú prehliadku každé 3, prípadne 6 mesiacov ...
- opakované skúšky každé 3, prípadne 6 rokov ...
- opakované úradné skúšky každých 6, prípadne 10 rokov ...


Panelák - osud domu vo vašich rukách


   Knihu venujeme všetkým ľuďom, ktorí by chceli zlepšiť svoje bývanie nielen v paneláku, ale v akomkoľvek bytovom dome. Ak vám nechýba odvaha a ochota uplatňovať si svoje práva, ale aj dôsledne si plniť povinnosti majiteľa bytu, máte naše uznanie.
   O tom, či obnovou bytového domu získate na dlhé roky príjemné a finančne výhodné bývanie, rozhodujete už teraz. Osud domu totiž stojí a padá práve na tom, ako sa vlastníci bytov k nemu správajú. Lebo či sa to už niekomu páči alebo nie, panelák je veľmi špecifická forma spolužitia. Súkromné a spoločné tu tvorí nedeliteľný organizmus, ktorý dokáže prežiť len vtedy, ak sú všetky jeho časti zdravé.

Strecha

   Strecha je jednou zo stavebných konštrukcií, ktorou sa uskutočňujú tepelné straty budovy. Dodatočná tepelná ochrana strešných plášťov je súčasťou obnovy budovy a ovplyvňuje zlepšenie podmienok pri využívaní priestorov pod strechou s dopadom na zníženie potreby tepla a energie na vykurovanie alebo chladenie.

Cech strechárov Slovenska

je záujmové profesijné združenie živnostníkov a podnikateľov, medzi ktorých patria realizátori striech: klampiari, strechári - pokrývači, tesári a hydroizolatéri, výrobcovia a predajcovia materiálov pre strechy, odborníci a organizácie zaoberajúce sa vzdelávaním v oblasti striech, odborníci zaoberajúci sa problematikou striech ako jednej z najnáročnejších konštrukcií pozemného staviteľstva.
   Korunou každého domu je strecha, preto je dôležité, aby výsledkom každodennej činnosti strechárov bola kvalitná a dobre zrealizovaná strecha, ktorá okrem požiadaviek spoľahlivosti sa môže pýšiť i svojou krásou.


Vnútorné rozvody domu

   Netesnosti, zatekanie, hlučnosť a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky havarijného stavu zvodových potrubí kanalizácie a vody v starších bytových domoch.
   Čiastočné opravy problém neriešia, len ho mierne odsúvajú o pár týždňov dopredu.
   Obzvlášť unikajúca splašková voda a s tým spojená korózia plynových potrubí predstavuje bezpečnostné riziko.

Splašková kanalizácia

   Podľa prieskumov uskutočnených v krajinách európskej únie je práve hluk jedna z hlavných príčin nespokojnosti s vlastným bývaním.
   Jeden z najvýraznejších zdrojov hluku predstavuje práve sanitárne zariadenie s príslušným odpadovým potrubím z liatiny alebo PVC.
   Najväčším miestom vzniku hluku v rámci vnútornej kanalizácie sú hlavné vertikálne vedenia, ktoré rušia často viacerých užívateľov bytových domov zároveň.

Vnútorný vodovod

   Plastové potrubia predstavujú v súčasnosti štandard pre vodovodné rozvody. Žiadny iný materiál ako plast vo svojich rozmanitých podobách a druhoch však nemá tak rozdielne vlastnosti, z čoho vyplývajú aj obrovské rozdiely v kvalite medzi jednotlivými inštaláciami.
   Podstatný je pritom materiál rúr aj samotných spojov.

Obnoviteľné zdroje v rekonštrukcii bytových domov

   Solárne systémy rozdeľujeme v princípe na tepelné solárne systémy pre využitie na výrobu tepla a fotovoltaické solárne systémy pre výrobu elektrickej energie. V ďalšom texte bude zaostrené na tepelné solárne systémy a ich využitie pri rekonštrukcii bytového domu.
 
 
Program

priamy  predaj

 

        Program „Priamy predaj“ (ďalej iba „PP“) je výberový. Je určený pre spolupracovníka, ktorý si chce zarábať financie vlastnou činnosťou.

        Program umožňuje spolupracovníkovi získať výšku finančnej odmeny podľa dosiahnutého výkonu, bez ohľadu na úroveň jeho aktuálnej pozície v systéme MLM.

 

        Spolupracovník vyhľadáva odberateľov pre tovar, ktorý si vyberie z našej ponuky, alebo pre tovar, ktorý do našej ponuky privedie on sám.

Pri výbere tovaru sa orientujeme predovšetkým na jeho kvalitu a na prínos pre všetky zúčastnené strany.

 

Spolupracovník je zaradený do programu  na základe vypísania jednoduchej žiadosti.

 

Program poskytuje nasledujúce výhody:

 

- lepšie finančné odmeňovanie;

- spolupracovník sa venuje činnosti, ktorá ho zaujíma;

- pri zmene svojich priorít môže zmeniť aj tovar;

- pri zmene tovaru stále buduje jednu kariéru.

 

 
 
© 2011 DYNAMIC SK s.r.o.
 
panelák
 
Partneri
Web stránky
 
SPOLOČNÉ
spoločenstvo
zhromaždenie
rada
dodávatelia
výbor
správca
zástupca
 
OBNOVA 1
komplexnosť
postupnosť
dozor
výpočty
 
OBNOVA 2
okná
priečky
statik
chyby
vetranie
jadrá